ХЭЛЭЛЦЭЭН

1. Ямар нэгэн учир явдлыг шийдвэрлэх аргын тухай зөвлөн хэлэлцэх явдал - Энэ тухай манай засгийн газраас нэг ч дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол., ам хэлэлцээ (албан бичгээр баталгаажуулаагүй амаар хийсэн тохиролцоо), хэлэлцээ гарах (хэлэлцэхэд хүрэх сэдэв гарах, ярьж ярилцах хэрэг гарах), яриа хэлэлцээ [хоршоо] (зөвшилцөө);


2. Хүмүүсийн ямар нэгэн асуудлыг үнэлэн ярилцах явдал: олны хэлэлцээг сонсох (олны ярилцахыг сонсох);
3. Болзоо: нэгэнт тохиролцсон яриа - Болзоо хэлэлцээг гүйцээхээр яарсан тэр хүмүүс шөнийн харанхуйгаар ирцгээв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хэлэлцээ хийх (а. Хэлэлцээ болох - Тэр үйлдвэрийг, мужид нь угсруулан босгож, хятад ажилчныг сургах хэлэлцээ хийжээ. Б.Ринчен. Сандо амбан; б. Ямар нэгэн үйл ажлыг гүйцэтгэх тухай харилцан тохиролцох - Хэлэлцээ хийн хүчийг зузаатгахаар хөдлөх болов. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа).