АВСАГ

Ан ав хийх дуртай, ангийн хорхойтой: авсаг хүн (ангийн хорхойтой хүн, ан агнах дуртай хүн).