хөл хүнд болох
хөл хүндрэх

жирэмслэх

Зочин 2016-05-22 16:46:02