ХӨЛБӨРГӨН

1. Хөнтөргөн, хазгай, хэвгий;


2. [шилжсэн] Урвамтгай, бултамхай, хөвсөргөн.