БАЛГАМХАЙ

Балгадаг зантай, угийн балгамтгай: балгамхай хүн (архи уух дуртай хүн).