ХАРЛАГЖУУЛАЛТ

Болд, ширэм хийцийн гадаргыг дулааны болон химийн аргаар боловсруулж, чимэглэлийн эсвэл хамгаалалтын төмрийн ислэн дэлгэрэнгүй...