ХАРЛАГЖУУЛАХ

Шар будааг хуурч, хальсыг нь хар алаг болгох.