ХАЙРЛУУЛАХ

1. Нандигнаж эрхэмлэж байгаа хайр сэтгэлийг нь хүлээх;


2. Элбэрэн дотночлуулах, өрөвдөн хөөрхийлүүлэх;
3. Аливаа юмыг хэмнэх, гамнах занд сургах.