ХАЙРЛУУШТАЙ

Хайрламаар, хайрлаж байгууштай, хайрлавал зохилтой: хайрлууштай хүү (хайрлаж байгууштай хүү, дэлгэрэнгүй...

хайрлууштай хүү хайрлаж байгууштай хүү, хайрлавал зохилтой хүү
хайрлууштай юм хайрлан эрхэмлэж үзүүштэй юм