ХАДУУРАМТГАЙ

Байнга хадуурдаг, хадуурах нь олонтоо.