хахирах хагших
хоолойд торсон зүйлийг амьсгалын хүчээр ханиалгаж гаргах