ХАВХАГ II
/ нутгийн аялгуу /

Гэрийн зүүн хойд талын туурга.

Ижил үг:

ХАВХАГ I