хавирга хатгаж сүвээ сүлбэх
/ зүйр цэцэн үг /
өдөөн хатгах, янз байдлыг туршин үзэх гэсэн санаа