хавирга нэвт хөрөх
голд хүйт ортол даарах, маш их даарах