ХАВГҮЙ

1. Тавгүй, тохь тухгүй: хавгүй намар (тохь тухгүй намар), хавгүй өдөр (таагүй өдөр); дэлгэрэнгүй...


2. Сэтгэлд нийцгүй, үзэмжгүй, аягүй: хавгүй явдал (сэтгэлд таагүй явдал), эв хавгүй [хоршоо] (бүдүүн бараг, болхи, дэлгэрэнгүй...
хавгүй намар тохь тухгүй намар
хавгүй өдөр таагүй өдөр
хавгүй явдал сэтгэлд таагүй явдал
эв хавгүй бүдүүн бараг, болхи, хэлхийж халхайсан
эв хавгүй ширээ болхи хийцтэй ширээ
эв хавгүй яриа утга төгс бус яриа, байдалдаа зохицоогүй яриа