эв хавгүй яриа
утга төгс бус яриа, байдалдаа зохицоогүй яриа