ХААХАЙЛАХ

Халхлах, хамгаалах: хүүхэд хаахайлах (хүүхдээ хаацайлах, өмөөрөх).