ФЕСТИВАЛЬ

Их наадам - Москва болон Лейпцикт болсон олон улсын кино фестивалийн шагнал хүртсэн ажээ.дэлгэрэнгүй... дэлхийн залуучууд, оюутны фестиваль (дэлхийн залуучууд цугларан уулзах их наадам), фестивалийн нээлт (их наадмын нээлт).

дэлхийн залуучууд оюутны фестиваль дэлхийн залуучууд цугларан уулзах их наадам
фестивалийн нээлт их наадмын нээлт