ФАКСДАХ

Факс явуулах - Тэнд факсын аппарат байхгүй тул яаралтай факсдах боломж байгаагүй. Өдрийн сонин.