ФАКТУР

Явуулах бараа зүйлийг жагсаан бичсэн тодорхойлолт бүхий баримт: барааны фактур (барааны дэлгэрэнгүй...

барааны фактур барааны жагсаалт