ҮРГЭЭЛЭГ II
/ хүндэтгэл /

Ташуур.

Ижил үг:

ҮРГЭЭЛЭГ I