ҮРГЭЭЛЭГ I

Ав хийхэд анг амдан тосож, сууринд суусан хүний зүг үргээж явуулах нь: үргээлэгт явах (анг үргээж дэлгэрэнгүй...

үргээлэгт явах анг үргээж өгөхөөр явах
үргээлгийн хүмүүс үргээлэгт оролцож буй хүмүүс
Ижил үг:

ҮРГЭЭЛЭГ II