ҮНЭНХҮҮ

Чин үнэн, лав үнэн: үнэнхүү сэтгэл (үнэнч сэтгэл, чин сэтгэл) - Үнэнхүү сэтгэл байвал үүр цайхаар дэлгэрэнгүй... ААЗ.