ҮНСЭЛЦЭХ

Харилцан бие биеэ үнсэх: үнсэлцэж учраад хэрэлдэж салсанд орвол, хэрэлдэж учраад тэврэлдэж салсан нь дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (хүнтэй сайн нөхөр болохгүй ч сайн харьцаатай яв гэсэн санаа).

үнсэлцэж учраад хэрэлдэж салсанд орвол хэрэлдэж учраад тэврэлдэж салсан нь дээр хүнтэй сайн нөхөр болохгүй ч сайн харьцаатай яв гэсэн санаа