ҮЛТРЭХ I

1. Элэгдэх, муудах, хэмхрэх, элтрэх;


2. Арьс, мах зэргийн илжирч шалзрах, зумрах: мах үлтэртэл чанах (мах шалз чанах), өнгөрсөн юманд хүн болгон мэргэн, үлтэрсэн дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (өнгөрснийг бүү шүүмжил, харин өнгөрснөөсөө сайтар суралц гэсэн санаа);

3. Эд зүйл элэгдэх, муудах, тамтаггүй болох.

мах үлтэртэл чанах мах шалз чанах
өнгөрсөн юманд хүн болгон мэргэн үлтэрсэн маханд шүд болгон хурц өнгөрснийг бүү шүүмжил, харин өнгөрснөөсөө сайтар суралц гэсэн санаа
Ижил үг:

ҮЛТРЭХ II