өнгөрсөн юманд хүн болгон мэргэн үлтэрсэн маханд шүд болгон хурц
/ зүйр цэцэн үг /
өнгөрснийг бүү шүүмжил, харин өнгөрснөөсөө сайтар суралц гэсэн санаа