ҮЛТРЭХ II

Зовж зүдрэх, дарлагдан зарцлагдах, тартагтаа тулах.

Ижил үг:

ҮЛТРЭХ I