ҮЛДЭЦ

Үлдсэн хэмжээ, үлдсэн хэсэг - Энэ мэт араатан, жигүүртнийг дурсах, дүрслэх явдал маш эртний хүмүүсийн зан үйлдлийн дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх.