ҮЙРҮҮЛЭХ

Үйрмэг болгох, нунтаглах;


2. Жижиглэх, бутлах - Хас сүүтэй цайнд боорцог үйрүүлэн идэх зуураа асуулаа. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., дэлгэрэнгүй...
цай үйрүүлэх хуурай цайг буталж жижиглэх
хог үйрүүлэх юмнаас хэсэглэж жижиглэж хог тарих, юмыг хэрэггүй болгож хог гаргах