ҮЙРЭХ

Няцарч, бутарч жижиг болох, үйрмэг болох - Боржин чулуу олон сая живаа жилийн турш ус чийг, нар салхинд элэгдэн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., үйрэн ойчих (бутран унах), шүд үйрэх (шүд жижиг жижгээр хагаран унах), боов үйрэх (боов боорцог бутран жижиг жижиг хэсэг болох), ёотон үйрэх (ёотон хагарч бутрах).

үйрэн ойчих бутран унах
шүд үйрэх шүд жижиг жижгээр хагаран унах
боов үйрэх боов боорцог бутран жижиг жижиг хэсэг болох
ёотон үйрэх ёотон хагарч бутрах