ҮЙТЭНХУАР

Цулгуй өнгөнд хээ товойлгож үйлдсэн нэгэн зүйл зузаан торго - Дансран энэ малгай хүрэм хоёрыг Богд, Бадамдорж дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.