ҮЙХЭЭ

Хар хурд: хар үйхээрээ гүйх (хар хурдаараа гүйх, байдаг чадлаараа гүйх).