ҮЙРЭНХИЙ

Нэгэнт үйрчхээд байгаа: үйрэнхий ааруул (үйрсэн байгаа жижиг ааруул), үйрэнхий нүүрс дэлгэрэнгүй...

үйрэнхий ааруул үйрсэн байгаа жижиг ааруул
үйрэнхий нүүрс үйрсэн байгаа бутарсан нүүрс