хог үйрүүлэх
юмнаас хэсэглэж жижиглэж хог тарих, юмыг хэрэггүй болгож хог гаргах