ҮЖИХ

1. Өмхрөх, ялзрах, муудах: мах үжих (мах үнэр орж муудах) - Энэ завсар хоол хүнсээ дуусаж, дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., өтөг үжих (өтөг ялзрах), шир үжих (шир өмхрөх), үжсэн өтөг (ялзарсан өтөг), үжмэл хурдас (хүхэрлэг нуурын ёроолын шимт бодисоор баялаг хурдас), үжсэн махыг давсаар засахгүй, зөнөсөн ухааныг эрдмээр засахгүй [зүйр цэцэн үг] (муу явдлыг засахад бэрх гэсэн санаа);


2. Идээлэх, баалах

мах үжих мах үнэр орж муудах
өтөг үжих өтөг ялзрах
шир үжих шир өмхрөх
үжсэн өтөг ялзарсан өтөг
үжмэл хурдас хүхэрлэг нуурын ёроолын шимт бодисоор баялаг хурдас
үжсэн махыг давсаар засахгүй зөнөсөн ухааныг эрдмээр засахгүй муу явдлыг засахад бэрх гэсэн санаа