хүүхдүүд үерхэх
хүүхдүүд хоорондоо найзлан дотносох