ҮГЛЭЛ I

1. Үглэх үйлийн нэр: үглэл дуу (ари);


2. [хуучирсан] Чөлөө: үглэл явуулах (чөлөө гуйх).

үглэл дуу ари
үглэл явуулах чөлөө гуйх
Ижил үг:

ҮГЛЭЛ II