махны шарх эдгэдэг үгийн шарх эдгэдэггүй
/ зүйр цэцэн үг /
бусдад муу үг бүү хэл гэсэн санаа