сайн хүний үг сарын хүнс муу хүний үг тэр өдрийн тээг
/ зүйр цэцэн үг /
сайн хүнээс үг дуулж байх, нөхрийнхөө урмыг хугалах үг бүү хэлж бай гэх санаа