үнэн үг үнэтэй худал үг хортой
/ зүйр цэцэн үг /
үгээ цэгнэ, хэлж ярихаа бод гэсэн санаа