үгийн эх нь хэцүү үйлийн адаг нь хэцүү
/ зүйр цэцэн үг /
үйл явдлыг эхлүүлэх амархан ч зорьсондоо хүрэх хэцүү