үг илжирдэггүй үнэн балардаггүй
/ зүйр цэцэн үг /
үнэн хэзээд үнэнээрээ байдаг үнэн үг хуучирдаггүй