үгэнд нь итгэхээр үйлсэд нь итгэх
/ зүйр цэцэн үг /
хүнийг амаар нь биш үйл ажлаар нь дүгнэ гэсэн санаа