үг хэл нь гүйцэгдэхгүй
а. Цэцэн цэлмэг, хэлэмгий доломгой; б. Хэрүүлч