эгзэгтэй үг
а. Өө сэвийг нь олж хэлсэн үг; б. Далдуур егсөн, ёжсон үг