үгээ олж ядах
юм хэлэх гэж бодсон боловч чухам яаж хэлэхээ мэдэхгүй байх