үг сөрөх
хэрэлдэх, хэлсэн үгийг зөвшөөрөхгүй байх, зөрөх