үг сонсох
а. Сонорын эрхтнээс бусдын хэлснийг сэрж мэдрэх; б. Бусдын муушаал, гоочлол, зэмлэлийг хүртэх в. [шилжсэн] Сураг сонин дуулах