үг дэлгэх
хэрэгтэй хэрэггүй олон юм ярих, дэмий ярих