үг бүтээх
/ хэл шинжлэл /
үгийн үндэс болон язгуураас шинэ үг үүсгэх

Хий

Зочин 2017-05-14 11:44:23